Új néven a Szent Benedek Iskolaközpont

A fővárosban az 1994 óta működő Szent Benedek Iskolaközpont a továbbiakban Szent II. János Pál Iskolaközpont néven folytatja tevékenységét.

A széles körben ismert, tíz esztendeje két tannyelvű iskola 1994. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit két elsős osztály és két ötödikes osztály indításával.  Az iskolát megalapító bencés öregdiákok egy új bencés iskolát szerettek volna létrehozni a régi Pesti Bencés Gimnázium utódjaként, ezért az intézmény Szent Benedek nevét vette fel.  A lendületes indulást követően a bencés öregdiákok a későbbiekben nem tudták már fenntartani az iskolát, így a fenntartási jogokat 2002-ben átadták a Krisztus Légiója Kongregációjának. Jelenlegi székhelyére, a 11. kerületi Mezőkövesd utcába 2011-ben költözött az intézmény.

Közben a Bencés Rend saját iskolát indított Budapesten, ami szintén Szent Benedek nevét viseli azóta is, és a régi Pesti Bencés Gimnázium jogutódjának tekinti magát. A közös név gyakorta félreértésre és „keveredésre” adott okot, ezért a Szent Benedek Iskolaközpont vezetőségében megérlelődött a névváltoztatás gondolata.

„Iskolánk történetében fontos fordulóponthoz érkeztünk. Sok minden van a hátunk mögött, a két tanítási nyelvű gimnázium beindítása, egy költözés, bővülés, óvodaalapítás, szerkezetváltás. A hivatalos névváltoztatás a nyáron megtörtént, de a gyakorlatban egy tanévet szánunk rá, hogy a köztudatban és a gyakorlat minden területén is áttérjünk az új név használatára. Miután már sem a pedagógiai koncepcióban, sem a régi nagynevű gimnázium jogutódjaként nem kötődünk Szent Benedekhez, a fenntartó engedélyt kért a Szentszék Államtitkárságától, hogy az iskola felvehesse Szent II. János Pál Pápa nevét, akinek személyisége, szellemisége igazán közel áll a fenntartó rend nevelési elképzeléseihez.” – összegez Tihanyi Katalin, az intézmény igazgatója.

A névváltoztatás az iskola működésében alapvető változást nem eredményez. Az intézmény elsődleges küldetése, hogy a magas színvonalú oktatás mellett a diákokat egész személyiségükben alakítsa, hogy érett, kiegyensúlyozott személyiséggé váljanak felnőtt korukra.

Jelenleg közel száz kisgyermek jár az intézményhez tartozó óvodába és ötszázötven diák tanul az általános iskolában és a gimnáziumban.  A két tannyelvű oktatás keretében angolul lehet a matematika vagy biológia, a történelem, hittan, célnyelvi civilizáció tárgyakat elsajátítani. 

A 2016/2017-es tanévvel hatosztályos, emelt óraszámú történelem és matematika orienteciójú osztályok indulnak, amely új rendszert jelent a korábbi négy évfolyamos gimnáziumban.   

Az iskola vezetősége 2015. október 20-án nagyszabású névadó ünnepséget és szentmisét szervez, amelyet Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius fog celebrálni. Ennek részleteiről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

Ester Communications