Óvodai integráció Újbudán

Különleges kezdeményezés segíti az óvodai integrációt Újbudán. A Közös a Napunk! című program újszerű megközelítéssel kapcsolja össze a gyerekeket, a szülőket és az óvodai pedagógusokat annak érdekében, hogy szemléletük befogadóbbá és elfogadóbbá váljon.

Az óvodáskorú gyermekek nagyon érdeklődők, nyitottak, őszinték. Nem befolyásolják őket a fogyatékos emberekkel kapcsolatos, a többségi társadalomban jelenlévő sztereotípiák, előítéletek. Ezért minél kisebb korban biztosítunk lehetőséget arra, hogy találkozhassanak sérült társaikkal, annál nyitottabbak lesznek a világ sokszínűségére és előítéletektől mentesen élhetnek majd felnőttként is. Szeretnénk, ha számukra is magától értetődő lehetne, hogy a sérült gyermekek/felnőttek is az élet részei, hiszen közös világunkban éppúgy helye van mindnyájunknak.

Az Újbudai Önkormányzat az elmúlt években folyamatosan foglalkozik az integrált nevelés elősegítésével, eleget téve jogszabályi kötelezettségének és felismerve az integráció kiemelt társadalmi fontosságát.

A KézenFogva Alapítvány az általános iskolákban már jól működő „Osztályfőnöki óra” (http://ofoora.kezenfogva.hu/) modellje alapján a nagyon fogékony 3-7 éves korosztály, azaz óvodások körében is hasonló programot valósít meg – együttműködésben az Újbudai Önkormányzattal, a Montágh Imre Általános Iskolával és az Újbudai Ezüstfenyő Óvodával.

ujbuda logo

A program lényegét három egymásra épülő elem képezi:

– A Kézenfogva Alapítvány által kidolgozott és akkreditáltatott, harminc órás pedagógus továbbképzés adja az óvodapedagógusok számára biztosított felkészítés és így a program egyik alapját is – mondja Pordán Ákos, az Alapítvány ügyvezető igazgatója. – A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok képesek legyenek az általuk vezetett gyermekközösség számára adekvát, életkoruknak megfelelő információkkal szolgálni a fogyatékosság témakörében, játékokkal és beszélgetések vezetésével ismertessék meg a gyermekeket az elfogadás témakörével. A képzés alapját egy közös érzékenyítő délelőtt adja, amikor a pedagógusok felkészült fogyatékos emberekkel, úgynevezett tapasztalati szakértőkkel találkoznak és beszélgetnek fogyatékosságukról, megváltozott élethelyzetükről, örömeikről és nehézségeikről. A fogyatékos emberekkel való találkozás nem csak a képzés szerves része. Arra is felkészítjük a résztvevőket, hogy maguk is szervezzenek találkozásokat, együttléteket a rájuk bízott gyerekek és fogyatékos emberek között. Emellett a képzésen dolgozunk azon, hogy a program filozófiáját megtestesítő mese befogadását és feldolgozását meg tudják kezdeni óvodai csoportjukkal.
A pedagógusok számára a Kézenfogva Alapítvány immár hetedik éve tart hasonló komplex felkészítéseket, szervez szemléletformáló közös együttléteket. Mára országszerte közel 200-an vettek részt a felkészítésben. – Biztosak vagyunk abban, hogy egyedül a közös együttlét tudja lebontani azokat a falakat, melyeket a társadalom és benne mi magunk építünk minden nap a fogyatékos emberek és az “épek” társadalma között- hangsúlyozza Pordán Ákos.

A program második elemeként olyan rendhagyó előadásokat szervezünk, amelyek nem csak integráltak, hanem interaktívak is. Sárközi Johanna, Hűse Krisztina és Papp Szabolcs által írt, „Zene a dombtetőn” című mese Csukás István Kossuth-díjas magyar költő, író ajánlásával megalapozott történet, amely óvodapedagógiai és gyógypedagógiai szempontokat figyelembe véve is helytálló.
A mesét a Montágh Imre Általános Iskola tanárai segítségével tanulták meg fogyatékos és speciális nevelési igényű tanulóik.
– Óvodásból lesz iskolás. Iskolásból lesz felnőtt. A felnőttből szülő lesz. A különböző életszakaszokban mindenki járja a saját útját, az életnek ez a természetes ritmusa. Minél korábban találkozunk a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, létezésük annál előbb válik életünk szintén természetes részévé– hangsúlyozza Györeiné Boross Csilla, a Montágh Általános Iskola igazgatója. – Az óvodáskor a személyiségfejlődés, a tudatformálás tekintetében a legfontosabb időszak. Ha már ettől a kortól együtt indulunk az úton, lehetőségünk van életüket megismerni, elfogadni, támogatni őket. Így válhatnak a különbségek fokozatosan láthatatlanná. Bár életünk során különböző utakat járunk be, az emberi értékek azonosak, a társadalomnak pedig mindenki egyenértékű tagja. Mindehhez útravalónk a feltétel nélküli szeretet és elfogadás, az empatikus egymás felé fordulás- emeli ki az igazgató.

A program harmadik elemeként az óvodás gyermekek szülei egy szakember segítségével beszélgetnek gyermekeikről és a sérült, fogyatékos gyermekekről, szülői nehézségekről, nevelésről, elfogadásról és mindarról, ami a mese kapcsán felmerül bennük. A program keretében az óvodai csoportokba járó gyermekek szüleinek szóló szülői konzultációt a Kézenfogva Alapítvány biztosítja.

ujbudaportal logo

A program szükségessége

Újbudán az elmúlt években szakértői vizsgálatok, felmérések készültek, majd az Újbudai Pedagógiai Intézet szervezésében elindultak azok az érzékenyítő képzések, melyek a pedagógusokat készítették fel az integrált nevelés feladatára. – Több, kerületi, fővárosi integrációt segítő akkreditált tanfolyam is indult. Ám a szemléletformálás ilyen módja, mint a jelenlegi “Közös a Napunk” című programban újszerű. Egyediségét az adja, hogy biztonságos környezetben saját tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek a fogyatékosságokról egy mesén keresztül, amelyet utána felkészített óvónőkkel dolgoznak fel – mondja Dr. Molnár László alpolgármester. – Az Önkormányzatnál már megtapasztaltuk, mit is jelent együtt lenni. A Nem Adom Fel Alapítvány szemléletformáló tréningein Hivatalunk dolgozói személyesen találkoznak, beszélgetnek a fogyatékos emberekkel. Megismerik, elfogadják őket. Már nálunk is dolgoznak sérült emberek, például az építési, a pénzügyi osztályon, de Európai Uniós programunkat is egy látássérült ember vezeti. A fogyatékos emberekkel közösen végzett munka sokunknak adott új lendületet, olyan lelki erőt, amire ma mindenkinek szüksége van, különösen a következő nemzedéknek – hangsúlyozza az alpolgármester.

Az Újbudai Ezüstfenyő Óvoda elsőként csatlakozott a programhoz. – A Pedagógiai Programunk címe: Nevelés a művészetek útján – mondja Molnár Mariann mb. óvodavezető. – Mesehallgatáskor a gyermekek egyértelműen befogadók, odahallgatók. A hallott szó nyomán bennük egy belső képsor elevenedik meg és a szavak ritmusa és ennek a belső képzeletnek az ereje teljesen rabul ejti őket. Ettől a mesehallgatás egyszerre öröm és társas élmény számukra. Ezért is találtuk jónak azt a fajta megközelítést, hogy a mesén keresztül mutatják be nekünk a fogyatékosság jellemzőit, a segítségnyújtás, az elfogadás, a befogadás lehetőségeit.
A program során meghirdetett képzésnek köszönhetően az óvónőink őszintén, tele empátiával fordulnak a gyermekek és a szülők felé, hogy együtt bontsák le a falat a sérült és az ép emberek között.

Újbuda Önkormányzata