Molnár Gyula és a 120 milliós tartozás

fotó: Újbuda Önkormányzat

fotó: Újbuda Önkormányzat

Újbuda Önkormányzatának legkevesebb 120 millió forintot kell kifizetnie Molnár Gyula, a kerület korábbi szocialista polgármesterének szerződéskötése miatt, amelyben 100%-os önkormányzati garanciát vállalt egy devizahitelből épülő magánberuházásra. A jelentős részben a képviselő-testület felhatalmazása nélkül kötött megállapodás nyomán különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Fővárosi Főügyészség.

Az Újbudai Önkormányzat 2005-ben 15 éves bérleti szerződést kötött az Uniker-Coop Kft.-vel egy, az Önkormányzat tulajdonát képező Bártfai út és Tététnyi út sarkán (Bikás Park) található sportpályára és annak hasznosítására. A bérlő vállalta, hogy a területen 98 millió forint értékű beruházást hajt végre, amelyet 2006. december 31-ig megvalósít.

A megállapodás szerint a bérleti jogviszony megszűnésével a területen létesített felépítmények az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Késedelmes teljesítés esetén a bérlő napi 50.000,- Ft kötbérfizetési kötelezettséget, továbbá a késedelem 30. napjától 20 millió forint meghiúsulási kötbér fizetését is vállalta.

A terület fejlesztése a bérlő pénzügyi nehézségei miatt elakadt, ennek ellenére az Önkormányzat jogos igényeit nem érvényesítette. Sőt, a szerződést 2007 februárjában több tekintetben módosította a súlyos késedelemben lévő beruházóval. A módosítások a beruházási értéket is érintették, az addig 98 millió forint értékű fejlesztési érték indoklás nélkül, csaknem a háromszorosára, közel 277 millió forintra emelkedett.

A módosításhoz a képviselő-testület – a Fidesz-KDNP képviselőinek tiltakozása ellenére – 102/2007/XI.ÖK.II.15. számú határozatával hozzájárult, és felhatalmazta az akkori polgármestert, Molnár Gyulát, hogy az önkormányzat, a bérlő-beruházó cég, valamint az ügyben fellépő hitelintézet között Együttműködési Szerződést írjon alá. A szerződés értelmében a bank 300 millió forint értékben jegyzett be keretbiztosítéki jelzálogjogot az Uniker-Coop Kft. tulajdonában álló felépítményre, amelyet Újbuda Önkormányzata a teherrel együtt köteles megvásárolni.

Az ügylet jogszerűtlen, mert a 2007. február 15-ei testületi ülésen az előterjesztést megszavazó képviselők csupán 95 millió forint erejéig történő garanciavállalásról döntöttek. Ehelyett Molnár Gyula – túllépve a képviselőtársai által adott felhatalmazáson – 2007. április 2-án olyan szerződést kötött, amelyben az önkormányzat 100%-os garanciát nyújtott a pénzintézet számára a magánberuházó által felvett, és megemelt beruházási értékre szóló, svájci frank alapú hitel visszafizetésére.

A két ügylet közötti különbség, hogy míg kezességvállalás esetén az Újbudai Önkormányzat a beruházóval szemben érvényesíthette volna követeléseit, garanciavállalóként erre már semmilyen jogi lehetősége nem nyílt.

Az ügyletben résztvevő pénzintézet 2012. február 14-én közokiratba foglalva felmondta a hitelszerződést, melyről értesítette az érintett Újbudai Önkormányzatot is, így garanciavállalását lehívta. A felmondást a pénzintézet azzal indokolta, hogy a beruházó a fizetési kötelezettségével 90 napos késedelembe esett. Az ügyben az Újbudai Önkormányzat feljelentést tett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés elkövetésének gyanúja miatt. A feljelentés alapján a Fővárosi Főügyészség nyomozást rendelt el.

Az Újbudai Önkormányzat az elmúlt másfél évben jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a pénzintézettel megállapodjon, és a 100%-os garanciavállalás helyett – amellyel minden jogot elveszthet az önkormányzat – megvásárolhassa a bank Uniker-Coop Kft.-vel szemben fennálló követelését. A mai napon dr. Hoffmann Tamás polgármester Újbuda képviselő-testületének felhatalmazását kéri, hogy a pénzintézettel egy új, és az önkormányzat számára lényegesen kedvezőbb feltételekkel bíró szerződést megköthessen.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Az Újbuda Közösségi Portál nem kíván állást foglalni, viszont kíváncsiak vagyunk a Te véleményedre. Szeretnénk megkérni, hogy csak olyan hozzászólást írj, ami a “nyomdafestéket” elbírja, és nem okoz kárt senki személyiségi jogában, hovatartozását nem sérti, ezért a káromkodást, a politikai szításokat és ehhez szorosan kapcsolódó írásokat kerüld. Ellenkező esetben az azonnal törlésre kerül!