Szeptembertől 200 új gyerek tanulhat

Szeretnék további friss híreket kapni!

Negyvennél is több előterjesztést tárgyaltak június 23-án a képviselő-testület tagjai. A hosszúra nyúlt ülésen szavaztak a kerület óvodai férőhelyeinek bővítéséről, a közterület-felügyelet vezetőjének személyéről, a polgármester jutalmáról, a hajléktalanok ellátásáról, az országzászlókról, az ötletpályázatról.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Vargáné Kremzner Zsuzsanna aljegyző ismertette a hírt, mely szerint Újbuda Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala elnyerte a 2011. Legzöldebb Irodája díjat. A bejelentés után az interpellációk következtek, melyek sorát Jankó István (Fidesz-KDNP) kezdte. Miért nincsen elegendő óvodai férőhely Újbudán, kik a kialakult helyzet felelősei és milyen intézkedések várhatóak a közeljövőben a probléma enyhítésére? - kérdezte a képviselő a polgármestert.

Válaszában Hoffmann Tamás elmondta: az önkormányzatok kötelessége az oktatási koncepciójuk négyévenkénti felülvizsgálata, amelyet a kerület előző vezetése többször is elmulasztott. Az 1999-ben elkészült anyag korrekciója sem 2003-ban, sem 2007-ben nem történt meg. Ráadásul nem törődtek a figyelmeztető előjelekkel sem, pedig tudható volt, hogy a lakóparképítések miatt néhány éven belül jelentős gyermekszám-gyarapodás várható a kerületben. Amíg 2001-ben még a szükségesnél több férőhely állt rendelkezésre, addig 2008-ban 200-nál több gyermeket nem tudtak elhelyezni. A polgármester szerint már a 2009-es költségvetésnek tartalmaznia kellett volna az óvodai és bölcsődei férőhelyek számának bővítését, ami sajnos nem történt meg. Ezért fordulhatott elő, hogy ez évben több mint 400 gyereket nem tudnak felvenni a kerület óvodáiba. A szakértői anyag szerint Újbuda lakosságszáma 2012-re fog tetőzni, amire fel kell készülni. Ezért, valamint az elmúlt évek hibás döntései miatt kell most több mint 150 millió forintot költenie a kerületnek az áldatlan állapotok rendezésére. Jankó képviselő úr elfogadta a polgármester válaszát.

 

A napirendi pontok tárgyalásakor elsőként az Újbuda Közterület-felügyelet vezetői pályázatának elbírálására történt. A testület döntése értelmében 2011. augusztus 1-től Fűri Istvánt bízták meg a feladat ellátásával. A már említett óvodai férőhelyszám-bővítésre is készült egy javaslattervezet, melynek értelmében még idén 279 új férőhely keletkezhet. A volt bölcsőde, illetve óvodák át-, illetve visszaalakításával létrejövő új csoportok kialakítása viszonylag rövid időn belül megoldható, így szeptembertől 200-zal több kerületi gyermek kezdhet óvodába járni. Döntöttek a munkák elvégzéséhez szükséges plusz 159 millió forint költségvetési fedezetének biztosításáról is.
Bács Márton, a szocialisták frakcióvezetője szerint az Önkormányzatnak nem kéne több pénzt áldoznia erre a célra, ő inkább a magántőke bevonását látná indokoltnak, és magánóvodák, családi napközik létesítésével orvosolná a helyzetet. Mivel a polgármester munkája - az ellenzék által is elismerten - a határozatban megfogalmazott követelményeknek mindenben megfelelt, a képviselő-testület döntött a polgármester első féléves céljutalmáról. Hoffmann Tamás az ülésen bejelentette, hogy a háromhavi illetményének megfelelő összeget nem kívánja felvenni, inkább felajánlja azt a Bükköny Utcai Óvoda alapítványának javára.

Újbuda Önkormányzata érdekelt abban, hogy csökkenjen a közterületein élő hajléktalanok száma és ennek megoldásában kész aktívan szerepet vállalni. Ezért javasolták, hogy kössenek együttműködést a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal a fedél nélküliek részére nyújtandó szolgáltatások teljes körű biztosítása érdekében. Ellenszavazat nélkül fogadták el a képviselők azt az előterjesztést, amely együttműködést kezdeményez az Önkormányzat és a Nem Adom Fel Alapítvány között. A tervek szerint az alapítvány egy olyan 400-500 nm alapterületű házat építene, amelyben 6 db másfél szobás önsegítő közösségi lakást alakítanának ki. Ezekben sérült emberek vagy sérült embereket nevelő családok élnének, akik a mindennapok során segíteni tudnák egymást. Az energiatakarékos megoldásokkal épülő, úgynevezett passzív ház lakóit fele-fele arányban az Önkormányzat, illetve az alapítvány választaná ki. Az ingatlan felépítéséhez szükséges telket az Önkormányzat biztosítaná olyan helyen, ahol jók a közlekedés feltételei a családok számára.

[youtube]oswp2kUljsY[/youtube]

A Nagyszeben téri parkolóház építésével kapcsolatosan az áprilisban elvégzett - nem reprezentatív - közvélemény-kutatás eredménye alapján, a megkérdezettek szerint megépülhet a parkolóház. Egy másik kutatás is készült, a kérdőíveket minden gazdagréti háztartásba eljuttatták. A visszaérkezett kérdőívek elemzése megtörtént, melynek tükrében tárgyalásokat kezdeményeztek a beruházóval egy kompromisszumos megoldás érdekében. Az Önkormányzat felmérést készíttetett arról is, hogy az októberben végleg bezáró Zöld Pardon és Café del Rio szórakozóhelyek területe megfelelő és méltó helyszíne lenne-e a tervezett országzászlók felállításának. A válaszadók többsége szerint a megnevezett két terület nem megfelelő e célra, ezért a testület most visszavonta az erről hozott áprilisi határozatát. Egyben arról is döntöttek, hogy az országzászló felállításával kapcsolatban szakértői csoportot hoznak létre, illetve felhatalmazták a polgármestert, hogy a zászló felállításának helyszínét és részleteit kidolgozza.

Az ülés talán legtöbb vitát kiváltó pontja Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok Hallgatói ötletpályázat kiírása a Feneketlen-tó parkjának - kiemelten a Parkszínpad - hasznosítására címet viselő előterjesztése volt. A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészi Karának bevonásával elkészítendő ötletpályázatra az előterjesztő tízmillió forintot szánt. A vita során elhangzott érvek szerint ez felesleges pénzkidobás lenne, hiszen a tó és környéke nem is a kerület, hanem a Főváros kezelésében van, a hasznosítással kapcsolatos terveik nem ismertek. Ráadásul a közpénzből finanszírozott összeg nagyságát is sokallták, az ellenzők szerint luxus lenne ennyi pénzt költeni egy talán soha meg nem valósuló tervre, pláne amikor az Önkormányzat anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé. Végül a Hoffmann Tamás által benyújtott módosító javaslatot szavazta meg a testület, mely a hallgatói ötletpályázat kiírásával egyetért, azonban ahhoz nem rendel egyetlen forintnyi közpénzt sem.

Újbuda önkormányzat

Várjuk a TE véleményedet is, szólj hozzá.


Miről olvasnál szívesen itt a portálon?

Kérjük írd meg nekünk.
*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Név*:

E-mail cím*:

Üzenet (röviden, 1 mondatban)* :

A javaslatok a szerkesztőség e-mail címére érkeznek. Azt a honlapra nem tesszük ki. Köszönjük.