Illegális szemétlerakók felszámolása Újbudán

Természetvédelmi területen számol fel hulladéklerakót Újbuda önkormányzata. A 2008 őszi felmérés során megdöbbenve tapasztalták a polgármesteri hivatal szakemberei, hogy a természetvédelmi területnek számító őrmezei keserűvíztelep külső védőterületén is van illegális szemétlerakó. Ezért a mostani akció keretében ezt a lerakót számolják fel elsőként.

A Magyarországon évente 4,6 millió tonna települési szilárd hulladék keletkezik, amelynek 83 %-át lerakják, 15 %-át elégetik (a rákospalotai hulladékégetőben, ide kerül Budapest hulladékának jelentős része). Az anyagában történő újrahasznosítás aránya alig éri el a 2-3 %-ot. A települési szilárd hulladék mintegy 2/3-a lakossági eredetű.

A Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium által kiírt pályázat 245,8 M Ft irányzott elő, amelyet a 2006. évi személyi jövedelemadó 1%-ának az előirányzat céljaira felajánlott összegeiből képződött. Újbuda a maximális 5 millió forintot nyerte meg, amelyhez az Önkormányzat 1.250.000 Ft-tal járult hozzá. A 222 pályázó közül 8 önkormányzat nyerte el a maximális összeget, így Újbuda is.

A most felszámolt szeméttelep környezetvédelmi területen található, a keserűvíztelep külső védőterülete, de a belső védőterületi részen található illegális szemétlerakók felszámolása is része az akciónak. Kerületi jelentősebb vízkiemelések: Gellért-hegyi hévizek, Ferenc József és Hunyadi János keserűvizek. Újbudán ennek az akciónak a keretében 10 db illegális szemétlerakó felszámolása zajlik.

A helyszíneken további munkák: bokros területek takarítása, szétszórt szemét összegyűjtése, hajléktalan szállások felszámolása, szétszórt gally összehordása, bozótirtás, az összehordott szemét, sitt, nyesedék (aprítása) konténerbe való összehordása

Helyszínek:

Bod Péter utca vége (természetvédelmi terület széle)

Budaörsi út – Homonna u. – Laktanya kerítése

Süveg u. zsákutca vége, Szurdok u.

Rupphegyi út – Kányakapu utcáig

Dobogó út – Határ árok

Hosszúréti út mellett, Madárhegyi lakópark alatt

Hosszúréti út (Budaörsi út felé

Örsöd dűlő – Repülő út sarok

Karéjos u. vége, zsákutca, 70-es út,

Kakukkhegyi út

Önkormányzati lépések az illegális szemételhelyezés visszaszorítására:

Szelektív hulladékgyűjtők – 2003-ban 3 sziget létezett, 2007-ben már 29 db, 2008-ban ez további 19 szigettel bővül (Fővárossal együttműködve).

Hulladékudvar (Bánk bán u. 8-10.)

E+e hulladék begyűjtése alkalmi akciók során

Kerti hulladék: avargyűjtő zsákok ingyenes juttatása és elszállítása

komposztáló edények ingyenes juttatása

Kutyapiszok gyűjtőládák kihelyezése (86 db)

A felszámolt területeket Közterület-felügyeletünk folyamatosan ellenőrzi, és ha kell akkor büntet.

Forrás: ujbuda.hu