TOVÁBB FOLYNAK A TÁRGYALÁSOK A BAMCO KONZORCIUMMAL

Szeretnék további friss híreket kapni!

Átmenetileg leállt szeptember 29- én reggeltől szerződésében vállalt munkáival a BAMCO konzorcium. Még kárenyhí­tési kötelezettségének sem tett eleget, azaz úgy függesztette fel a munkálatokat, hogy azzal más kivitelezők előrehaladását is akadályozza.

Az alagútépí­tés már hetek óta szünetel, hiszen a konzorcium nem kért időben engedélyt a Gellért téri átkötő alagút kivitelezéséhez. Ezeken kí­vül az Etele téri pajzsindí­tó akna és néhány szellőző alagút épí­tésében érdekelt a cég. A tárgyalások tovább folynak, a DBR szerint túlreagálja a BAMCO a jelenlegi helyzetet, ami egyébként nemzetközi viszonylatban nem az első ilyen megnyilvánulása. Az épí­ttető vizsgálja a jogi lehetőségeket, indokolatlan követeléseket a leállás hatására sem fog teljesí­teni.

Mint ismeretes, a kivitelező az elmúlt másfél évben hozzávetőleg 150 többletköltség-követelést nyújtott be, közel 37 milliárd forintra becsült értékben (az összes többi, közel 20 kivitelező együttesen is csak ennek töredékét). A beruházó megvizsgálta ezeket a követeléseket, melyekből mintegy 25 bizonyult valós és jogos igénynek hozzávetőleg 1,6 milliárd forint értékben, ennek a kifizetése folyamatban van (a többi vagy feldolgozás alatt áll, vagy teljesen irreális igényt fogalmaz meg). A konzorcium szerződése egyébként az összes munkát beleértve összesen 44 milliárdról szól. A metróépí­tő a folyamatos fenyegetőzések, illetve az átmeneti leállás hatására is csak jogos és indokolt követeléseket tud teljesí­teni.

A DBR Metró Projekt Igazgatóság továbbra is sajnálja, hogy a BAMCO konzorcium az önkényes leállást választotta, hiszen lett volna még jogi lehetősége arra, hogy békés úton, választott bí­róság előtt rendezze a vitás kérdéseket. A tárgyalások folytatódnak, a Fővám téri peronalagútnál kialakult késedelem miatt a mostani leállás egyelőre nincs hatással a projekt véghatáridejére, de az épí­ttető szeretné mielőbb tisztázni a kialakult helyzetet. A DBR álláspontja szerint a túlreagált lépésért, az ebből következő esetleges szerződésszegésért és az okozott károkért a teljes anyagi és jogi felelősséget a konzorciumnak kell vállalnia. A tárgyalásokat követően azok eredményéről tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.

Valamennyi további helyszí­nen – ideértve az összes állomást, az Etele téri pajzsindí­tó aknán kí­vül az ottani állomást, sőt a Gellért téri állomás nem BAMCO által épí­tett elemeit is – az ütemtervnek megfelelőn halad a munka, a metróépí­tésnek csak egy kis részén szünetel jelenleg a munkavégzés.

DBR Metró Projekt Igazgatóság


Miről olvasnál szívesen itt a portálon?

Kérjük írd meg nekünk.
*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Név*:

E-mail cím*:

Üzenet (röviden, 1 mondatban)* :

A javaslatok a szerkesztőség e-mail címére érkeznek. Azt a honlapra nem tesszük ki. Köszönjük.