Molnár Gyula gondolatai a Farkasréti iskoláról

Szeretnék további friss híreket kapni!

Polgármesterré választásom óta foglalkozom az oktatási intézményrendszerrel, mint a legfontosabb, a költségvetésünk legnagyobb tételét jelentő területtel. A kerület 8000 kisdiákját, és a költségvetés 40%-át érinti közvetlenül mindaz, ami az oktatásban történik Újbudán.

Célunk a minél magasabb szintĹą általános iskolai oktatás biztosí­tása. Cél az is, hogy a szülők minél szélesebb kí­nálatból választhassanak, amikor gyermekeik alapfokú oktatásáról döntenek.

Azokkal a lehetőségekkel, amikkel elődeim 1990 és 2002 közötti 12 esztendőben nem éltek, azt fokozatosan, a jövő érdekében cselekedve elvégezzük, hogy gyermekeink 21. századi intézményhálózatban 21. századi oktatásban részesüljenek.

A képviselő-testület decemberi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazást ad a Farkasréti iskola egy lehetséges, alternatí­v mĹąködtetéséről szóló tárgyalások lefolytatására, illetve a döntés előkészí­tésére.

S mivel "utak úgy keletkeznek, hogy járunk rajta" - megkezdtük azokat a lépéseket, melyek egy esetleges átadást megelőzhettek. Megvizsgáltunk minden tényezőt, mérlegeltünk minden szempontot, s közben nem foglalkoztunk a hangulatkeltéssel, a félremagyarázókkal, a demagógiával.

Úgy érzem, sokan az iskola védelmének zászlaja alatt megsértették ezzel a pedagógiai alapprogram egyik legfontosabb, kötelező jellegĹą előí­rását egy iskolával szemben: a nagyfokú érzelmi biztonság megadását.

Néhányan félreértették szerepüket és a helyzetet, ezzel sokat ártva azoknak, akiket látszólag védtek: az iskolának és a gyerekeknek.

Rossz hí­rét keltették Újbudának, a kerületi oktatási rendszernek, és felelőtlen nyilatkozataikkal komolyan ártottak nemcsak a Farkasréti iskolának, hanem más intézménynek is, amit határozottan visszautasí­tunk.

Köszönöm dr. Bács Márton alpolgármesternek a felelős tárgyalást, a döntés korrekt, alapos előkészí­tését.

Köszönöm, hogy ebben a kiélezett helyzetben a gyermekek mindenek felett álló érdekét nem hagyta eltérülni különböző presztí­zs- és egzisztenciális érdekeknek, hangos szavaknak egyik oldalról sem, íy megkérdőjelezhetetlen érdemei vannak abban, hogy a képviselők minden körülményt mérlegelve tárgyalhatják az ügyet.

Tisztán a kerület és az újbudai diákok érdekeit szem előtt tartva tárgyalási álláspontunk mindvégig a következő volt:

1. Olyan iskola jöjjön létre az átadással, amely az önkormányzati iskolák programjaihoz képest oktatási-nevelési szempontból speciálisabb igényeket is kiszolgáló választékot képes biztosí­tani, íy pl. intézményen belül megoldható legyen a szülők egyedi, vagy kiscsoportos igénye.

(Ilyen lehet a korrepetálás, nyelv és egyéb speciális eddig magántanórákkal végeztetett foglalkozások rendszere.)

2. Ne érje hátrány az iskola átalakulásával a már ott tanuló diákokat és azok szüleit.

3. Az új fenntartó vállalja, hogy az iskolaépület állagmegőrzése érdekében jelentős beruházásokat hajt végre, és felújí­tja a régi épületrészeket.

4. Az önkormányzat részére valódi és érezhető költségmegtakarí­tást eredményezzen a mĹąködtető váltás. (Bérleti dí­jon kí­vül az alapí­tványt terhelné a felújí­tási költség, és az önkormányzat nem fizetné a normatí­v állami támogatáson felüli önkormányzati hozzájárulást)

Úgy gondoltuk, az általunk megfogalmazott, alapvető feltételek teljesülése esetén megkezdhetjük az átadás konkrét lépéseit, de csakis akkor.

Mivel a kapott ajánlatokban mindezen feltételek együttes megvalósulása nem történt meg, íy az intézmény jelenlegi átadásáról további tárgyalások nem történnek. Tekintettel a 142 ezer kerületi polgár, 8000 gyerek és 2700 pedagógus-közalkalmazott érdekeire, Önkormányzatunk nem fogadja el a beérkezett ajánlatok egyikét sem.

Ugyanakkor látva a szülők fokozott érdeklődését az iskola programjai, mĹąködése iránt, bí­zom benne, hogy a kialakult - kölcsönösen konstruktí­v, a komoly együttmĹąködéshez méltó - kapcsolat, amely arra köttetett, hogy a kerület egyik legrégebbi iskolájának hosszú távú mĹąködése biztosí­tva legyen, továbbra is eredményes marad.

így arra kérek mindenkit, legyen partner abban, hogy az iskolában, az iskola körül az élet visszaálljon a normális kerékvágásba. Mi mindent megteszünk ezért, megkezdjük a környéken élő gyerekek beiskolázásának előkészí­tését.

Molnár Gyula - polgármester (2008. 02. 19.)


Miről olvasnál szívesen itt a portálon?

Kérjük írd meg nekünk.
*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Név*:

E-mail cím*:

Üzenet (röviden, 1 mondatban)* :

A javaslatok a szerkesztőség e-mail címére érkeznek. Azt a honlapra nem tesszük ki. Köszönjük.