Megegyezett a XI. kerület vezetése a farkasréti szülőkkel

Szeretnék további friss híreket kapni!

Kéthónapi tárgyalás után ma megegyezett Újbuda Önkormányzatának vezetése a Farkasréti Általános Iskola Szülői Munkaközösségével: marad az iskola önkormányzati fenntartásban.

A szülők és a polgármesteri hivatal közösen keresi az iskola fejlesztésének lehetőségét.

Molnár Gyula polgármester vezetésével ma megállapodott Újbuda és a Farkasréti SZMK: az iskola a közoktatási rendszer részeként -amennyiben az SZMK-val történő egyeztetés más eredményt nem hoz- a továbbiakban is részt vesz a kerület közoktatási feladatának ellátásában.

Ennek feltétele, hogy áttekintsék a feladatellátás jelenlegi szakmai, jogi, szervezeti, pénzügyi struktúráját, és a költséghatékonyság javí­tása érdekében, a kerületi érdekeknek megfelelően kidolgozzák az iskola további mĹąködésével kapcsolatos koncepciót. A két fél ennek érdekében évente kétszer találkozik, hogy munkaprogramot dolgozzanak ki, és áttekintsék a feladatok teljesí­tését

December 15-én került napvilágra a hí­r, hogy ajánlat érkezett a Farkasréti Iskola alapí­tványi mĹąködtetésére. Az ajánlat nyomán a polgármesteri vezetés felhatalmazást kért a Képviselő-testülettől a tárgyalások megkezdésére. Az ajánlattevő alapí­tvány 50 évre kérte az iskola fenntartását és üzemeltetését, és az épület bérleti jogát.

Az elmúlt két hónapban a szülők profitorientált vállalatokat megszégyení­tő szervezettséggel és felkészültséggel dolgoztak azon, hogy szakmai érvekkel és gazdaságossági számí­tásokkal az átadás ellen érveljenek. Bár az önkormányzat érvei is megalapozottak voltak, mégis az iskola hosszú távú mĹąködését összességében a tervezett megoldás megnyugtatóan nem biztosí­totta. A polgármesteri hivatal szakemberei által készí­tett elemzések alapján Molnár Gyula polgármester azt javasolja a képviselőknek, hogy ne fogadják el a beérkezett alapí­tványi ajánlatokat.

Január eleje óta folynak egyeztető tárgyalások a két fél között, az Országos Közvetí­tő Szolgálat mediátorának közremĹąködésével. Egy héttel a testületi ülés előtt jutottak el a felek a megegyezésre. A 2007. december 19-i határozat értelmében („A képviselő testület úgy határozott, hogy megvizsgálja a Farkasréti Iskola fenntartásába külső szereplő bevonásának lehetőségét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges tárgyalásokat, egyeztetéseket folytassa le, és döntésre terjessze a képviselő testület elé.”) Újbuda megvizsgálta a külső szereplők ajánlatait, és amellett döntött, hogy a Farkasréti Általános Iskola a továbbiakban is önkormányzati intézményként vesz részt a Sasad-Sashegy régió körzeti általános iskolájaként (amennyiben az SZMK-val történő egyeztetés más eredményt nem hoz).

[Beküldte Admin (Petike)]


Miről olvasnál szívesen itt a portálon?

Kérjük írd meg nekünk.
*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Név*:

E-mail cím*:

Üzenet (röviden, 1 mondatban)* :

A javaslatok a szerkesztőség e-mail címére érkeznek. Azt a honlapra nem tesszük ki. Köszönjük.