Zöld szalag viselésével tiltakoznak a szülők a Farkasréti Iskola privatizációja ellen

Ötszáz szülő részvételével összevont szülői értekezletet tartott január 10-én a Farkasréti Általános Iskola Szülői Munkaközössége. A XI. kerületi önkormányzat által titokban előkészí­tett privatizációs kí­sérlet megakadályozására még decemberben létrejött egy szülői válságstáb, amely az összes törvényes lehetőséget felkutatva immár 4 hete dolgozik a folyamat megállí­tásán, 15 önkéntes szakértő bevonásával. A testület várhatóan februárban hoz végleges döntést A szülők az iskola, a gyermekek és a tanárok sorsáért aggódva, szolidaritásuk jeléül zöld szalagot hordanak az ügy lezárultáig.

Négy hete derült ki a Farkasréti Általános Iskola 580 diákja, szüleik és tanáraik számára, hogy még Karácsony előtt a XI. kerület képviselőtestülete Bács Márton alpolgármester azon előterjesztéséről dönt, amely javasolta, hogy az iskola 50 éves üzemeltetésére és bérlésére nem sokkal azelőtt ajánlatot tett titokzatos alapí­tvánnyal kezdjenek tárgyalásokat, januári lezárással.

A testület december 19-ei döntését sajnos semmiben nem befolyásolta a szülők által előző nap szervezett tüntetés, a média-nyilvánosság, a szülők és képviselők által ismertetett tények és számok, amelyek az előterjesztés minden mondvacsinált indokát megcáfolták – a képviselők többsége megszavazta, hogy vizsgálat induljon az iskola magánkézbe adásáról.

A munka nem állt le azóta sem: szerencsére az önkormányzat számos hibát vétett a döntés-előkészí­tésben és az eddigi folyamatokban (a többi között a demokrácia, transzparencia és a felelős gazdálkodás elvei). Emellett a jelenlegi tervezet esetén sérülnek a gyermekek esélyegyenlőséghez való jogai, szegregációhoz vezet a tandí­jfizetés bevezetése. A tanárok jelenlegi közalkalmazotti jogviszonya (sokuk 20-30 éve taní­t itt) megszĹąnne, és a jelenlegi ajánlattevő alapí­tvány csak az átvételre tett íéretet, a hosszabb távú foglalkoztatásra nem (tehát szeptember elsejétől 30 napos határidővel bármikor felmondhat nekik, végkielégí­tési kötelezettség nélkül).

Máig nem kaptunk elfogadható választ az önkormányzattól a következő kérdésekre:

1. A testület májusban fogadta el a kerület részletes oktatási koncepcióját, ahol a tételesen felsorolt változtatnivalók közt még véletlenül sem szerepelt a Farkasréti Iskola. Fél évvel később egy véletlenül beesett másfél oldalas ajánlat alapján miért szavaz meg a testület a koncepciónak ellentmondó határozatot?

2. Ha ad hoc módon mégis a hosszútávú koncepció ellenében döntenek, miért éppen a Farkasréti Iskola a célpont? Nincs olyan mérőszám, amely igazolná, hogy a kerület egyik legnépszerĹąbb, 100%-on mĹąködő iskoláját kéne elherdálni. Sasadot egyetlen iskolájától akarják megfosztani.

3. Miért éppen ez a jelentkező? Ha Bács az utolsó pillanatban nem módosí­totta volna az előterjesztését, az önkormányzat januárban már jóváhagyta volna az egyetlen jelentkezővel való szerződéskötést. Mivel pályázat nem volt, a nyilvánosságot az utolsó pillanatig kizárták, más érdeklődő természetesen addig nem akadt. Ezzel a módszerrel legközelebb a egészségügyi ellátást dobhatják oda az első jelentkezőnek – hiszen ahogy hallottuk, sokba kerülnek a gyerekek, ezen az alapon a betegek is.

4. Miért ilyen feltételekkel? A pasaréti alapí­tvány ajánlata alapján az önkormányzat 200 millió Ft nettó értéken adná oda 50 évre a 2milliárdos sashegyi ingatlant. A bérleti dí­j havonta 50 Ft/m2 – mintha egy lakást két pizza áráért adnának oda. Az előterjesztésbe az eredeti ajánlat került bele: módosí­tás, tárgyalás, hatásvizsgálat, gazdaságossági számí­tások nélkül.

Az önkormányzat szándéka szerint tehát megszĹąnne Sasad egyetlen közoktatási intézménye. Mivel 50 évre szól a magánkézbe adás, nem csak a jelenlegi diákokat és az ide jelentkező óvodásokat érinti a döntés, de legalább 2 eljövendő generációt is. Emiatt is fogott össze az egész körzet: a helyi szervezetek, lakók és szomszédok. Még a két ünnep között megalakult a Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete.

Az iskola, gyermekük és unokájuk, tanáraik sorsáért aggódó szülők és szimpatizánsok az ügy végleges lezárásáig zöld szalag viselésével tiltakoznak az irracionális és adhoc döntés ellen.

A szülők kérdőí­v kitöltésével segí­tik tisztázni, hogy hány családot és milyen mértékben érint hátrányosan az önkormányzat terve. A felmérés eredményéről jövő héten tudunk hivatalos tájékoztatást adni.

Az SZMK rajz- és fotópályázatot hirdetett az iskola diákjai számára „Miért szeretem a Farkasrétit?” cí­mmel. A legjobban sikerült alkotásokból február elején kiállí­tás nyí­lik. A pályázat célja a gyermekekben felgyĹąlt bizonytalanság ellensúlyozása és az iskolához való kapcsolatuk vizuális megfogalmazása – mert a testület úgy döntött egy kerületrész jövőjéről, hogy figyelmen kí­vül hagyta a gyerekek, a szülők, a környék ragaszkodását a 76 éves iskolához, a pedagógia szemlélethez, a közösséghez.

Köszönet a cikkért a: A Farkasréti Általános Iskola Szülői Munkaközösségének

Szólj hozzá a témához TE is a hozzászólás linknél! (regisztráció szükséges)

[Beküldte Admin (Petike)]