Megnyí­lt Újbuda nyolcadik idősek klubja a Keveháza utcában

A Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségen Molnár Gyula Polgármesteri Dicséretben részesí­tett 14 lelkiismeretesen és példamutatóan dolgozó újbudai szakembert. Az ünnepéllyel egybekötve a polgármester átadta az állami, önkormányzati illetve pályázati pénzből elkészült Egyesí­tett Szociális Intézmények VIII. számú Idősek Klubját a Keveháza utca 6. alatt.

Az immár ötödik alkalommal megrendezett ünnepséget a Weiner Leó zeneiskola és zenemĹąvészeti szakközépiskola tehetséges diákjai nyitották meg Hí¤ndel G dúr szonátájával.

Az Újbudai Önkormányzat részéről jelen volt Molnár Gyula polgármester, Veresné Krajcár Izabella és Fodor Vince alpolgármesterek, Balázs György, a Szociális- és Lakásbizottság elnöke, valamint az újbudai szociális és gyermekvédelmi intézmények, illetve a karitatí­v szervezetek vezetősége is.

A polgármester ünnepi beszédében méltatta a gyakran mostoha körülmények között is szí­vvel-lélekkel dolgozó szakembereket, majd arra kérte őket, hogy a jövőben segí­tsenek a civil szervezetek közremĹąködésével bevonni azokat a rászorulókat, akikhez még nem jutottak el a szociális támogatások.

Újbuda nem egy szegény kerület – mondta a polgármester -, mégis sokan élnek itt olyan emberek, akik nem tudnak saját erejükből változtatni sorsukon. Az ő ďż˝feltérképezésükhözďż˝ kért segí­tséget Molnár Gyula az ünnepségen részt vevő szociális szférában dolgozóktól.

Az intézményvezetőktől és a civil szervezetektől beérkezett javaslatok alapján Molnár Gyula Polgármesteri Dicséretben részesí­tett 14, a munkahelyén példaértékĹąen dolgozó szakembert. Elismerést kaptak:

Szanyi Lászlóné, az Újbudai Idősek Házának munkatársa, aki 25 éve vesz részt a kerületben élő időskorúak ellátásában.

Boros Istvánné, a Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális Módszertani Központ kiváló bölcsődevezető-helyettese.

Az Önkormányzat Egyesí­tett Szociális Intézményének munkatársai, a VII. számú Idősek Klubjának elhivatott gondozónője Szloboda Gusztávné, és a lelkesen és példamutatóan dolgozó Mezei Józsefné Török Zoltán, az Újbudai Humán Szolgáltató Központ fiatal munkatársa, aki feladatait komoly hivatástudattal és nagy empátiával végzi.

Dr. KeserĹąné Hoffbauer Lilla súlyosan és halmozottan sérült gyermekekkel foglalkozik lelkiismeretesen.

Márton Miklós, az Újbuda Prizma XI. Kht. Munkatársa nagy szociális érzékenységgel irányí­tja a megváltozott munkaképességĹą, és fogyatékkel élő munkatársak feladatait.

Farkas Györgyné, a Katolikus Karitasz Rév Szenvedélybeteg-segí­tő Szolgálatban elkötelezetten vezeti csoportjait.

Sashalmi László 15 éve dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan embereket ellátó intézményrendszerében.

Dr. Maróti Jánosné 1969 óta végez aktí­v szociális munkát, 1998 óta szervezi heti rendszerességgel a ruha, cipő és más használati tárgyak osztását a kerületben.

Reményi Lászlóné megbecsülését jelzi, hogy munkahelyén, a Bliss Alapí­tvány Segí­tő Kommunikáció-módszertani Központjában tevékenységét csak Marika-terápiaként emlí­tik. Semperger Katalin szakmai tudásának legjavát nyújtva vezeti a Szellemi sérült Testvéreinkért Alapí­tvány lakóotthonait.

Oswaldné Ocskay Zsuzsanna a Down Alapí­tványban végzett kiemelkedő munkájáért, Tóth Éva a Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapí­tványban tanúsí­tott példamutató viselkedéséért kapott elismerő oklevelet.

Forrás: ujbuda.hu

[Beküldte Admin (Petike)]