Közterületi alkoholfogyasztás – büntetendő!

Vajon hányan vannak tisztában azzal, hogy a közterületi alkoholfogyasztás

jogszabályba ütközik? Ez a kérdés is felmerült a június 21-i képviselő-testületi

ülésen, amikor Fodor Vince alpolgármester előterjesztésére módosí­tották a vonatkozó

önkormányzati rendeletet.

Ezzel nem alkottak új szabályt a helyi képviselők, csak a magasabb

szintĹą jogszabályhoz igazí­tották a már meglévő rendeletet. A testületi

ülésen Sölch Gellért képviselő megjegyezte: jó lenne, ha többen

tudnának erről a szabályozásról. Rajtunk ne múljék!

Újbuda önkormányzatának most módosí­tott, 20/2003. sz. rendelete

a közterületen való szeszesital- fogyasztás korlátozásáról szól.

A rendelet szerint tilos a szeszes ital fogyasztása a rendelet hatálya

alá tartozó valamennyi közterületen, azaz Újbuda egész területén.

A tilalom nem terjed ki nyitva tartási időben az érvényes közterülethasználati

megállapodással rendelkező és szeszesital-árusí­tásra jogosult

vendéglátóegységek területére, valamint a szeszes ital árusí­tására

jogosí­tó, engedéllyel szervezett alkalmi rendezvények területére. Aki

az e rendeletben foglalt tilalmat megszegi, szabálysértést követ el.

A szankcionálást a 218/1999. kormányrendelet határozza meg.

Ennek 12. paragrafusa értelmében, aki az alkohol árusí­tására

vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó tilalmat

megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbí­rsággal sújtható.

A szabálysértés elkövetőjének a rendőrség, a közterület-felügyelő,

illetőleg az ÁNTSZ erre felhatalmazott ügyintézője helyszí­ni bí­rságot

szabhat ki.

Helyszí­ni bí­rság az italozóknak Szabálysértésnek minősül a közterületi alkoholfogyasztás

Hogy ez a gyakorlatban mit jelent? Akit tetten érnek, azt rögtön helyszí­ni bí­rsággal sújthatják.

Ennek összege tí­zezer forintig terjedhet, az eljárónak mérlegelnie

kell a körülményeket. Lehet, hogy csak kétezer lesz a bí­rság,

vagy hogy elengedi az illetőt egy figyelmeztetéssel, de az is előfordulhat,

hogy feljelentést tesz. Ebben az esetben szabálysértési

eljárást kell lefolytatni, amelynek során érvényes az ötvenezer forintos

összeghatár.

Az eljáró hatóság azonban szintén mérlegelni köteles, vagyis

figyelembe veszi az enyhí­tő körülményeket,

de a súlyosbí­tókat is,például, hogy volt-e az eljárás alá vont személynek korábban szabálysértési

ügye. Annyi bizonyos, hogy az illetékes hatóságok nem

az utcán italozók állandó szemmel tartásával, illetve bí­rságolásával

vannak elfoglalva, de azért voltak már ilyen ügyek szép számmal

Újbudán is.

A Petőfi hí­d budai hí­dfőjénél található szabadtéri szórakozóhelyek

környékén – főleg hétvégén – sok fiatal gyĹąlik össze, közülük

többen is üveggel a kezükben múlatják az időt. Ez a bemelegí­tés ideje,

hiszen jóval olcsóbb a boltban megvenni az italt, mint bent, a bárpultnál.

A legtöbben tehát spórolásból választják az utcai alkoholfogyasztást.

Nem lepődnek meg azon sem, hogy ez szabálysértés. – Ebben az

országban már mindent büntetnek – mondja az egyik srác, és nagyot

húz a söréből. Mellette álló barátja egyetért, de hozzáteszi, ő még senkiről

sem hallott, akinek ezért kellett volna bí­rságot fizetnie. Arra a

kérdésre, hogy továbbra is az utcán innának-e, ha megbüntetnék őket

néhány tí­zezer forinttal, összenéznek, aztán az egyikük megjegyzi:

– persze, csak odébb mennénk, ahol nem ilyen feltĹąnő…

Rózsa Melinda (ujbuda.hu)

[Beküldte Admin (Petike)]